Spletna stran CPMS uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran in za analizo obiskov (prek storitve Google Analytics).
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost in varnost.

Želim izvedeti več

Moj profil

Testi

Ocenjevanje bralne pismenosti in govora otrok

Naročanje

Govor: PPZ

Govor: SGP-PS

Govor: Lista naslovov in avtorjev otroških knjig

Sporazumevanje: LRSZ

Branje: OSBZ

Branje: Bralni test

Achenbachove lestvice ocenjevanja vedenja otrok in mladostnikov (ASEBA)

Naročanje

ASEBA

 

Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti za učence od 1. do 3. razreda (OSBZ)

Avtorice: Sonja Pečjak, Lidija Magajna, Nataša Potočnik, Anja Podlesek

Ocenjevalna shema je namenjena merjenju bralnih zmožnosti učencev v prvih treh razredih osnovne šole, še posebej pri tistih, ki ne dosegajo niti minimalnih bralnih standardov. Za vsak razred obstajata dve različici, prva za ugotavljanje bralnih zmožnosti na začetku posameznega razreda, druga ob koncu šolskega leta.

Ocenjevalna shema se uporablja individualno, posamezni njeni deli pa lahko tudi skupinsko.

Ocenjevalno shemo lahko uporabljajo šolski svetovalni delavci (psihologi, pedagogi in specialni pedagogi) in učitelji razrednega pouka.

Za uporabo tega preizkusa je NUJNO predhodno usposabljanje!


Cene testnih materialov

Podrobnejši opis pripomočka OSBZ

Ker je dobro razvita bralna zmožnost učenca eden od ključnih dejavnikov njegove učne uspešnosti, je razvijanju teh zmožnosti v šoli posvečena posebna skrb. To velja še zlasti za prvo triletje, v katerem poteka intenziven razvoj temeljnih bralnih zmožnosti, s ciljem razviti avtomatizirano tehniko branja ob ustreznem bralnem razumevanju. Za načrtovanje dela z učenci pri doseganju teh ciljev si učitelji lahko pomagajo z Ocenjevalno shemo bralnih zmožnosti učenca ali na kratko z OSBZ.

Čemu služi?

Ocenjevalna shema, avtoric Sonje Pečjak, Lidije Magajna in Nataše Potočnik, je primerna za ocenjevanje bralnih zmožnosti učencev v prvem triletju osnovne šole, torej za učence 1., 2. in 3. razreda osnovne šole. Primernost ocenjevalne sheme za posamezni razred je razvidna že iz njenega naslova: OSBZ-1 je namenjena učencem 1. razreda, OSBZ-2 učencem 2. in OSBZ-3 učencem 3. razreda. V vsakem razredu pa ima učitelj na voljo dve različici ocenjevalne sheme, označeni s kraticama Z (začetek leta) in K (konec šolskega leta).

To je hkrati prvi standardiziran merski instrument, ki bi pomagal učiteljem v grobem določiti bralno zmožnost učencev v posameznih razredih. Zbrani podatki lahko služijo učitelju kot povratna informacija, koliko in katere bralne zmožnosti je učenec že uspel razviti, predvsem pa kot informacija za načrtovanje nadaljnjega učiteljevega dela z učenci. S pomočjo OSBZ bo odkril močne in šibke točke učencev, kar je zlasti pomembno ob pojavljanju težav pri branju in s tem povezane pomoči učencem v okviru rednega pouka, dopolnilnega pouka in/ali individualnega dela z učencem.

Sestava OSBZ

Vse tri Ocenjevalne sheme (OSBZ-1, OSBZ-2 in OSBZ-3) merijo v vseh treh razredih naslednje bralne dimenzije: sposobnosti fonološkega zavedanja, razumevanje prebranega, motivacijo za branj ter kakovost glasnega branja (v 2. in 3. razredu). Poleg tega pa lahko učitelj v 1. razredu s shemo preverja še poznavanje koncepta knjige in pravil o branju ter poznavanje črk. V 2. razredu s shemo preverja dodatno še zmožnost uporabe semantičnega, sintaktičnega in fonološkega ključa pri branju. V 3. razredu pa s shemo lahko preveri še hitrost (oz. avtomatiziranost) tehnike tihega branja.

Poleg priročnika, ima vsaka OSBZ za učence v posameznem razredu naslednje dele:

  1. Preizkus, z natančnimi navodili za učitelje o izvedbi posameznih podtestov Ocenjevalne sheme.
  2. Predloge, ki jih učitelj predloži učencu, da ta lahko naredi nalogo.
  3. Odgovorne liste, ki jih izpolnjujeta učitelj/testator in učenec s zbirno preglednico rezultatov posameznega učenca.
  4. Šablono za vrednotenje vprašalnika motivacije za branje ob koncu drugega razreda in v tretjem razredu, ki jo uporabi učitelj za hitrejše vrednotenje.

Izvedba in vrednotenje OSBZ

Izvedba Ocenjevalne sheme zahteva individualen pristop. Naenkrat lahko učitelj/testator zbere podatke le za enega učenca. Izjema so le podtesti Hitrost tihega branja, Razumevanje in Motivacija za branje v 2. in 3. razredu, ki jih učitelj lahko izvede individualno ali skupinsko. Večina podtestov je časovno neomejena, le merjenje hitrosti tihega in glasnega branja je časovno omejeno. Pri časovno omejenih preizkusih potrebuje učitelj štoparico.

Dosežke posameznega učenca testator zvrednoti po danem ključu, jih prikaže v obliki zbirne preglednice in pretvori v percentilne norme, ki mu omogočajo, da umesti učenca glede na bralni dosežek v skupino njegovih vrstnikov.