Spletna stran CPMS uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran in za analizo obiskov (prek storitve Google Analytics).
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost in varnost.

Želim izvedeti več

Moj profil

Testi

Ocenjevanje bralne pismenosti in govora otrok

Naročanje

Govor: PPZ

Govor: SGP-PS

Govor: Lista naslovov in avtorjev otroških knjig

Sporazumevanje: LRSZ

Branje: OSBZ

Branje: Bralni test

Achenbachove lestvice ocenjevanja vedenja otrok in mladostnikov (ASEBA)

Naročanje

ASEBA

 

Bralni test (za učence 3. razreda)

Avtorice: Sonje Pečjak, Lidija Magajna, Nataša Potočnik, Anja Podlesek

Test ugotavlja splošno bralno zmožnost učencev ob koncu prvega triletja OŠ. Daje informacije o izurjenosti tehnike branja in stopnji bralnega razumevanja.

Bralni test se lahko uporablja skupinsko in individualno.

Bralni test lahko uporabljajo šolski svetovalni delavci (psihologi, pedagogi in specialni pedagogi) in učitelji razrednega pouka.

Za uporabo tega preizkusa je NUJNO predhodno usposabljanje!


Cene testnih materialov

Podrobnejši opis Bralnega testa – 3

V prvem triletju osnovne šole poteka intenziven razvoj temeljnih bralnih zmožnosti, s ciljem razviti avtomatizirano tehniko branja ob dobrem bralnem razumevanju. Zato je seveda pomembno, da bi imeli učitelji ob koncu prvega triletja na voljo standardiziran merski instrument, ki bi izmeril koliko oz. do kakšne stopnje so razvite te osnovne bralne zmožnosti učencev. Ravno to omogoča prvi domači bralni test, avtoric Sonje Pečjak in Nataše Potočnik.

Čemu služi?

Bralni test – 3 je namenjen učiteljem tretjega razreda osnovne šole, da proti koncu tretjega leta šolanja ugotovijo, kakšna je hitrost razumevanja pri njihovih učencih, ki posredno kaže na tekočnost (avtomatiziranost) branja in kakšno je njihovo razumevanje prebranega. Ti podatki služijo predvsem kot povratna informacija za načrtovanje nadaljnjega dela na področju razvoja bralne pismenosti učencev.

Sestava in izvedba Bralnega testa

Bralni test je sestavljen iz dveh podtestov, tj. Hitrost razumevanja in Stopnja razumevanja. Podtest Hitrost razumevanja ugotavlja hitrost procesiranja informacij učenca, ki je pokazatelj avtomatiziranosti njegovega branja. Hitrost razumevanja kaže, kakšna je lahko dejanska hitrost branja učenca, ki mu še omogoča razumevanje. Podtest ima 25 kratkih besedil z od eno do tremi povedmi, v katerih manjka ena beseda. Učenec mora dopolniti manjkajočo besedo z eno izmed petih ponujenih besed. V navodilu je poudarek na hitrosti dela. Čas reševanja je 7 minut in pol.

Podtest Stopnja razumevanja kaže kvantitativni vidik razumevanja (koliko vsebine učenec razume) in kvalitativni vidik (katero vsebino razume). S kvantitativnega vidika govorimo o različnih odstotkih razumevanja prebranega, pri čemer na osnovi tega lahko določimo stopnjo razumevanja pri branju. Podtest ima skupno 20 nalog v petih besedilih. Učenec mora besedilo prebrati in potem rešiti vsako nalogo, tako da izmed ponujenih štirih odgovorov izbere pravilni odgovor. Čas reševanja testa je 10 minut.

Celoten komplet Bralnega testa vsebuje:

  1. Priročnik (Pečjak, Magajna, Podlesek, 2011).
  2. Bralni test – knjižico z bralnimi nalogami.
  3. Odgovorni list za Bralni test – 3, na katerega učenec piše odgovore.
  4. Šablono za vrednotenje odgovorov.

Vrednotenje Bralnega testa

Vrednotenje obeh podtestov poteka s pomočjo šablone hitro in enostavno – učitelj zapiše število točk pri obeh podtestih in v normah poišče ustrezen percentilni rezultat. Dosežke učencev lahko prikaže opisno ali grafično.