Spletna stran CPMS uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran in za analizo obiskov (prek storitve Google Analytics).
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost in varnost.

Želim izvedeti več

Moj profil

 

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta CPMS

Splošni pogoji uporabe testov CPMS

Pogoji uporabe spletnega vrednotenja rezultatov PPZ in SGP-PS


Splošni pogoji uporabe spletnega mesta CPMS

Uvod

Pogoji uporabe spletne strani Centra za psihološko merjenje in svetovanje (v nadaljevanju CPMS) predstavljajo pravni dogovor med končnim uporabnikom (posamezno fizično ali pravno osebo; v nadaljevanju "uporabnik") in CPMS za uporabo spletne strani CPMS in z njo povezanih storitev. Kadar uporabnik dostopa do spletne strani CPMS in uporablja razpoložljive storitve, ga zavezujejo določila teh pogojev uporabe. Uporabnik, ki se s temi pogoji uporabe ne strinja, spletne strani CPMS in z njo povezanih storitev ne sme uporabljati. Uporabnik, ki si na spletnem mestu CPMS ustvari uporabniški račun, mora (tako kot neregistrirani uporabniki) poznati in se strinjati s temi pogoji uporabe, mora pa tudi poznati in se strinjati z izjavo o varovanju zasebnosti.

Ti pogoji uporabe se nanašajo na spletno stran CPMS in vse druge izdelke ter storitve na spletnem portalu CPMS in vseh spletnih straneh pod domeno cpms.si. Nekateri izdelki in storitve CPMS lahko imajo svoje pogoje uporabe. V tem primeru se uporabljajo hkrati ti pogoji in posebni pogoji za vsako posamezno storitev ali izdelek. V primeru konflikta med pogoji uporabe, imajo prednost posebni pogoji za vsako posamezno storitev ali izdelek.

Avtorske pravice

Celotna vsebina spletnih strani CPMS (besedila, podatki, multimedijske vsebine, grafična podoba in grafični elementi, programska oprema, HTML, PHP in nekateri deli JavaScript izvorne kode) je avtorsko delo sodelavcev CPMS ali njihovih partnerjev. Avtorsko delo je zaščiteno v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP; Uradni list RS, št. 21/95 s spremembami). Avtorsko pravno zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne namene, v kolikor posamezen način uporabe ni prepovedan s temi pogoji uporabe ali veljavno zakonodajo.

Prepovedano je vsakršno kopiranje in objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih. Vsakršno tovrstno kopiranje zahteva predhodno pisno soglasje s strani CPMS.

V primerih, ko uporabnik CPMS posreduje kakršnekoli materiale, uporabnik na CPMS za vedno brezplačno prenaša vse materialne avtorske pravice in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanih materialov.

CPMS lahko po lastni presoji zavrne registracijo uporabniškega računa pod nazivom, ki nakazuje ali na drugo osebo ali je zaščiten s pravicami prava intelektualne lastnine ali je neprimerno oziroma drugače nesprejemljivo (če predstavlja kršitev javnega reda RS).

Omejitev odgovornosti

CPMS ne prevzema nobene odgovornosti za:

Splošni pogoji uporabe testov CPMS

Uvod

Center za psihološko merjenje in svetovanje (v nadaljevanju CPMS) je zavezan k vzdrževanju strokovnih standardov v testiranju, kot je zapisano v Mednarodnih smernicah za testiranje (ITC smernicah) in Kodeksu poklicne etike psihologov Slovenije. Osnovno načelo strokovne uporabe merskih pripomočkov je, da lahko posamezniki uporabljajo samo tiste pripomočke, za katere so primerno usposobljeni. Pripomočke bomo prodali samo tistim posameznikom, ki imajo ustrezno kvalifikacijo. Opis ustrezne kvalifikacije za uporabo določenega testa je podan v opisu testa.

Odgovornost uporabnika testov

Uporabnik s strinjanjem s temi pogoji zagotavlja, da so vse informacije, ki jih je posredoval v svojem uporabniškem profilu za naročanje testov CPMS, ustrezne, verodostojne in ažurne.

Uporabnik prevzema odgovornost za vse vidike ustrezne uporabe testov CPMS, kar vključuje administracijo testa, vrednotenje odgovorov, interpretacijo dosežkov in uporabo rezultatov. Uporabnik s strinjanjem s temi pogoji zagotavlja, da bo pri uporabi ter interpretaciji psiholoških merskih pripomočkov upošteval Mednarodne smernice za uporabo testov. Vsak pripomoček, ki ga bo kupil pri CPMS, bo uporabljal v skladu z vsemi relevantnimi zakonskimi in etičnimi določili.

Pogoji uporabe spletnega vrednotenja rezultatov PPZ in SGP-PS

Opis storitve

Uporabniki z nakupom določenega števila odgovornih listov za različne oblike testov PPZ in SGP-PS pridobijo pravico do enakega števila spletnih vrednotenj (tj. izračun skupnega dosežka in intervalov zaupanja za te dosežke enega udeleženca; v nadaljevanju "končni rezultati"). Končni rezultati se uporabniku posredujejo v HTML obliki ter v obliki besedilne datoteke, ki si jo lahko prenese na svoj računalnik. Končni rezultati so v skladu s temi pogoji uporabe in Kodeksom poklicne etike psihologov Slovenije enakovredno v lasti CPMS in uporabnika, ki je CPMS posredoval surove podatke za izračun končnih rezultatov.

Hramba surovih in končnih rezultatov

Uporabnik se lahko ob vnosu surovih rezultatov v obrazec za spletno vrednotenje odloči, ali se bodo surovi rezultati shranili v podatkovno bazo CPMS. Končni rezultati se zaradi kvalitete storitve oziroma kvalitete uporabniške izkušnje vedno shranijo v podatkovno bazo CPMS. Tako surovi kot končni podatki se hranijo v skladu s predpisi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1; Uradni list RS, št. 94/2007-UPB1).

Surovi rezultati se hranijo zgolj v raziskovalne namene ter namene izboljšanja ponujene storitve. S hrambo surovih rezultov večamo vzorec udeležencev, na osnovi katerega opravimo izračun končnih rezultatov. Z večanjem vzorca se veča tudi natančnost končnih rezultatov.

Uporabnik v obrazec za spletno vrednotenje vnese surove rezultate posameznih podtestov določenega testa, spol in starost udeleženca ter unikatno šifro za udeleženca. Šifra omogoča večkratno merjenje istega udeleženca in primerjavo končnih rezultatov. Na ustreznem (vidnem) mestu v obrazcu za spletno vrednotenje se nahaja natančno navodilo, ki uporabnika poziva k uporabi takšne šifre, ki v kombinaciji s starostjo in spolom na noben način ne omogoča neposredne ali posredne identifikacije udeleženca (priporočamo uporabo nesmiselnih zaporedij črk in številk). Uporabnik se mora pred nakupom testov strinjati s splošnimi in specifičnimi pogoji (vezanimi na teste PPZ in SGP-PS) uporabe spletne strani in storitev CPMS. V primeru nestrinjanja mu ne omogočamo nakupa in uporabe storitev in izdelkov CPMS. Ob upoštevanju navodil, podanih s strani CPMS, noben podatek, posredovan preko obrazca za spletno vrednotenje, ne omogoča enolične identifikacije udeleženca. V primeru, da uporabnik teh navodil (in pričujočih pogojev) ne upošteva, CPMS ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki jo lahko udeleženec utrpi v primeru razkritja surovih rezultatov s strani tretje osebe (npr. kot posledica nepooblaščenega vdora v podatkovno bazo CPMS).