Spletna stran CPMS uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran in za analizo obiskov (prek storitve Google Analytics).
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost in varnost.

Želim izvedeti več

Moj profil

Testi

Ocenjevanje bralne pismenosti in govora otrok

Naročanje

Govor: PPZ

Govor: SGP-PS

Govor: Lista naslovov in avtorjev otroških knjig

Sporazumevanje: LRSZ

Branje: OSBZ

Branje: Bralni test

Achenbachove lestvice ocenjevanja vedenja otrok in mladostnikov (ASEBA)

Naročanje

ASEBA

 

Achenbachove lestvice ocenjevanja vedenja otrok in mladostnikov (ASEBA)

Achenbachove lestvice ocenjevanja otrok in mladostnikov so del Achenbachovega sistema empirično utemeljenega ocenjevanja psihosocialnega delovanja posameznikov od obdobja malčka do pozne odraslosti, ki ga že nekaj desetletij razvijajo Thomas M. Achenbach in sodelavci (The Achenbach System of Empirically Based Assessment - Aseba).

Achenbachove lestvice ocenjevanja otrok in mladostnikov so namenjene ocenjevanju otrokovih kompetenc, močnih področij, prilagoditvenih spretnosti ter ugotavljanju vedenjskih, čustvenih in socialnih težav. Otrokove značilnosti lahko ocenjujejo starši ali drugi odrasli, ki ga dobro poznajo, in vzgojitelji/-ice ali učitelji/-ice, medtem ko se mladostniki in mladostnice na lestvicah lahko ocenijo sami. Lestvice omogočajo opisovanje posameznikovih psihosocialnih značilnosti na osnovi empirično utemeljenih sindromskih kategorij ali na osnovi diagnostičnih kriterijev DSM-5. Uporabljajo se za ocenjevanje in opisovanje psihosocialnih značilnosti otrok in mladostnikov/-ic na kliničnem, svetovalnem, izobraževalnem in raziskovalnem področju, pri načrtovanju psiholoških intervencij in drugih oblik podpore ter spremljanju njihove učinkovitosti.

Achenbachove lestvice ocenjevanja otrok in mladostnikov lahko uporabljajo univerzitetni diplomirani psihologi/-nje (stari program) in magistri/-ice psihologije (bolonjski program).

Achenbachove lestvice ocenjevanja otrok in mladostnikov so namenjene

Testni listi se prodajajo v svežnjih po 25 kosov.

Cene testnih materialov

» Naročilnica

Informacije glede izračuna dosežkov/profilov. V Navodilih za uporabo Achenbachovega sistema empirično utemeljenega ocenjevanja so omenjeni različni načini izračunavanja profilov (ročno ali s pomočjo računalniškega programa ADM). Profile za ročno izračunavanje in/ali računalniški program je treba posebej naročiti neposredno pri izdajatelju (ne prek CPMS). Podrobnejša navodila o posameznih lestvicah in načinu ročnega izračunavanja profilov so podrobno opsana v posameznih priročnikih za ocenjevanje predšolskih otrok, šolskih otrok, odraslih in starejših odraslih.